VoIP - Technologia VoIP

Technologia VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) jest nowoczesnym sposobem komunikacji wykorzystującym Internet do przesyłania głosu i faksów. Mechanizm przekazu głosu polega na zamianie sygnału głosu na strumień pakietów danych i przesłaniu ich poprzez Internet.

Dlaczego VoIP?

Najważniejszym powodem odchodzenia operatorów tradycyjnej telefonii od standardowej transmisji głosu przez sieć stacjonarną na rzecz transmisji głosu przez Internet, są względy ekonomiczne. Firmy oraz prywatni abonenci korzystający z tradycyjnych rozwiązań telefonicznych często płacą wysokie rachunki za międzymiastowe i międzynarodowe rozmowy telefoniczne prowadzone z pracownikami, kontrahentami, rodziną i znajomymi. Dodatkowo są oni obciążani opłatami abonamentowymi za korzystanie z sieci telefonicznej.
Wykorzystanie Internetu do przesyłania głosu pozwala zredukować te koszty do minimum.

Zalety telefonii VoIP:

Podstawową korzyścią z zastosowania Internetu do transmisji głosu jest istotne obniżenie kosztów połączeń długodystansowych - nawet do 70% w porównaniu z tradycyjną telefonią. Dużą korzyścią jest również całkowite zniesienie opłat za połączenia wykonywane między oddziałami firmy, dzięki czemu pracownicy tej samej firmy, bez względu na miejsce lokalizacji oddziału, mogą rozmawiać ze sobą zupełnie za darmo. Kolejnym istotnym atutem rozwiązań wykorzystujących telefonię internetową jest łatwość rozbudowy systemu o dodatkowe usługi. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są usługi umożliwiające:

  • przeprowadzanie tanich rozmów i przesyłanie tanich faksów przez Internet z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury teleinformatycznej firmy
  • zapewnienie darmowych, głosowych i faksowych połączeń korporacyjnych między odległymi nawet oddziałami tego samego przedsiębiorstwa
  • wdrażanie telefonii internetowej w specjalizowanych centrach obsługi typu Call Center czy Contact Center

Znaczne obniżenie kosztów transmisji głosu przez Internet wynika z kilkakrotnie większego „upakowania” połączeń głosowych w jednym kanale o standardowej przepustowości 64 kb/s. W telefonii stacjonarnej jedno połączenie głosowe zajmuje cały kanał transmisyjny. Dzięki zastosowaniu transmisji pakietowej oraz technik kodowania sygnałów mowy, w jednym kanale zamiast jednej rozmowy telefonicznej można przesłać 8 połączeń głosowych. Dzięki temu, głos bez większego uszczerbku jakości może być przesyłany z szybkością 6-8 kb/s lub jeszcze szybciej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź witrynę internetową www.VoIPTEC.pl
Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu +48 (12) 397-33-33
bądź za pomocą internetowej skrzynki pocztowej info@VoIPTEC.eu lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.